مصرف جهانی اسید سولفونیک

الگوی مصرف سولفونيک اسيد (آکيلات سولفانات خطي) نشان مي دهد که  استفاده از شوینده های مایع در آمریکای شمالي متداول تر است ،حال آنکه، در اروپای غربي، ژاپن و چين شوینده های پودری هم چنان پر طرفدار تر هستند. ۸۲ ادامه مطلب