برای کسب اطلاعات بیشتر از محصولات ، قیمت آن ها با کارشناسان فروش ما در مبتکران شیمی تماس حاصل بفرمایید.
شماره های تماس:

۷۷۶۵۷۱۳۱ -۰۲۱            ۰۲۱-۷۷۶۴۱۱۳۶
۰۲۱-۷۷۶۴۹۲۴۴                ۰۲۱-۷۷۶۴۱۲۱۷
۰۲۱-۷۷۶۵۶۱۳۲