1. تا آمدن اورژانس بعد از ۵ دقیقه با بی کربنتات سدیم از دوش آب موجود در آزمایشگاه استفاده کرده و قسمت های ملایم را با فشار آب شستشو میدهیم. (نکته:دمای آب باید ولرم و فشار آن ملایم باشد)
  2. ابتدا از محلول رقیق بی کربنات استفاده کرده و صورت شخص آسیب دیده را با این محلول شستشو میدهیم (نکته: در هنگام شستشو چشمان فرد آسیب دیده باید باز باشد.)
  3. اورژانس باید ۵ الی ۱۵ دقیقه باید برسد و به هیچ عنوان نباید از پماد سوختگی یا پارچه برای پاک کردن صورت آُسیب دیده  استفاده کرد!