دارو رسانی

اصلاح شیمیایی اسکلت استروئیدی نمک صفرا  سبب افزایش ظرفیت محلول شدن سیسم های مایسلی می شود. روشی دیگر برای خواص محلول سازی سیستم های مایسلی تولید مایسل های مخلوط با ترکیب سورفاکتانت های تکی با خواص تجمعی متفاوت است .علاوه بر این ،کنش های آبدوستی بین مولکولی بین گروه های قطبی در مایسل های مخلوط نمک صفراوی مشخصی به افزایش پایداری در این سیستم های دوتایی شناخته شده اند. در حوزه ی دارویی، سورفاکتانت های کمکی غیریونی متفاوتی ،به علت توانایی بهتر کردن محلول سازی دارویی هایی که به سختی حل می شوند ،در سیستم های دوتایی غیر یونی نمک صفراوی قابل استفاده هستند. بدین ترتیب،  سدیم لاریل اتر سولفات قابلیت استفاده به عنوان سورفاکتانت کمکی آنیونی را دارد.

میکرو کپسول سازی

بسیاری از محصولات دارویی، آرایش و شیمیایی به فرم امولوسیون هستند. مشکل اصلی امولوسیون ها عدم پایداریشان است. فعل و انفعالات بین پلیمر و سورفاکتانت سبب تغییر لایه ی جذب شده اطراف قطرات چربی در امولسیون شده که بر پایداری آنها موثر است. برای درک بهتر مکانیسم پایدار سازی، فصل مشترک روغن/ آب که دارای ترکیبی از کیتوسان، پلی الکترولیت کاتیونی و سورفاکتانت آنیونی شارژ مثبت و سدیم لاریل اتر سولفات، با محاسبه ی تنش سطحی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در فرآیند میکرو کپسول سازی ،فعل و انفعالات پلیمر و سورفاکتانت  سبب بهبود خواص محلول و پایداری ذرات پراکنده شده می شود.

 فرآیند

در اثر اختلاط با آب، ابتدا ویسکوزیته، به علت وجود گروه های اتر سولفات، به سرعت بالا می رود. اما هنگامی که میزان ماده ی فعال به کمتر از ۳۰% برسد، ویسکوزیته کاهش میابد.
بنابراین، درصد بهینه ی ماده ی فعال در گستره ی ۵-۲۸% می باشد. در این محدوده محصول نه آبکی است و نه چسبناک.
تگزاپون ۷۰ درصد نمک بسیار کمی دارد. بنابراین راه کار دیگر برای افزایش ویسکوزیته افزودن سدیم کلرید و آلکانول آمید است.
اگر سدیم کلرید برای افزایش ضخامت استفاده شود، تگزاپون ۷۰ در صورتی ترتیب ترکیب زیر رعایت شود، می تواند در حالت سرد به محلول اضافه شود.
شدیدا توصیه می شود که از ابتدا جدول سدیم کلرید اشباع را داشته باشیم تا میزان نمک لازم برای کمترین مقدار آب لازم برای تهیه ی محلول را مشخص کنیم.  سپس محلول آماده شدهرا به تگزاپون ۷۰ در حال هم خوردن بر روی هم زن مغناطیسی اضافه می شود تا ویسکوزیته ی آم کاهش یابد.
بدین ترتیب، افزودن مابقی آب راخت تر می شود.
هم چنین اگر تگزاپون ۷۰ در حال هم خوردن با آب حدود ۸۰ درجه هم بخورد و سپس مواد دیگر اقزوده شوند نیز مفید خواهد بود.
به عنوان یک قانون کلی، سدیم کلرید باید به شکل محلول آبی تهیه شود. اختلاط مداوم تگزاپون ۷۰ با آب، در صورت دسترسی داشتن به تجهیزات پیشرفته ، به راحتی امکان پذیر است.

 فروش تگزاپون ۷۰

موسسه مبتکران شیمی فعال در زمینه فروش مواد شیمیایی تگزاپون را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت به مشتریان ارائه می کند برای خرید تگزاپون  با شماره های زیر تماس حاصل بفرمایید:

 

۷۷۶۵۷۱۳۱ -۰۲۱            ۰۲۱-۷۷۶۴۱۱۳۶
۰۲۱-۷۷۶۴۹۲۴۴                ۰۲۱-۷۷۶۴۱۲۱۷
۰۲۱-۷۷۶۵۶۱۳۲

آنالیز تگزاپون۷۰