الگوی مصرف سولفونيک اسيد (آکيلات سولفانات خطي) نشان مي دهد که  استفاده از شوینده های مایع در آمریکای شمالي متداول تر است ،حال آنکه، در اروپای غربي، ژاپن و چين شوینده های پودری هم چنان پر طرفدار تر هستند.

۸۲ تا ۸۷ در صد از این ماده، در جهان صرف توليد پاک کننده های خانگي، از جمله پود لباس شویي ،مایع لباس شویي، مایع ظرف شویي و سایر شوینده های خانگي مي شود.
این ماده هم چنين به عنوان عامل امولسيون کننده در علف کش ها و فرآیندهای پليمریزاسيون و عامل خيس کننده استفاده مي شود .
در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱، به علت پيشرفت های متعدد در آمریکای شمالي، از جمله استفاده از آنزیم ها، تقاضا برای اسيد سولفونيک( آلکيلات سولفانات خطي) کاهش شدید یافت.
اگرچه، در سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ تقاضا در کشور های پيشرفته تقریبا ثابت بوده یا با شيب بسيار کمي کاهش یافته، در بخش های دیگری چون خاورميانه ،آفریقا، چين و آسيا تقاضای آن رو به افزایش بوده است. به طوری که در سال ۲۰۱۷ نيمي از تقاضای جهان از همين بخش ها بوده است .
اطلاعات حاصل از عرضه و تقاضای جهاني برای این ماده نشان مي دهد که به علت محبوبيت شوینده های پودری در کشورهای آسيایي، بازار استفاده ازین محصول هم چنان پر رونق است.
این ماده آلکيلات سولفانات خطي همواره در رقابت با چند سورفکتانت دیگر قرار مي گيرد که برخي از آنها تحمل بيشتری نسبت به آب سخت و سازگاری بهتری با آنزیم ها دارند. ولي به علت قيمت بهتر ،سولفونيک اسيد( آلکيلات سولفانات خطي) انتخاب مناسب تری مي باشد. هم چنين، کم شدن عرضه ی الکل اتر سولفات و بالا رفتن قيمت آن در جهان، تاثير مثبتي بر توليد و فروش اسيد سولفونيک( آلکيلات سولفانات خطي) و  آلکيل بنزن سولفونيک اسيد خطي داشته است.

 

لینک های پر بازدید:

فروش سولفونیک اسید
کاربرد های سولفونیک اسید
آنالیز سولفونیک اسید